Nông nghiệp an toàn giúp nông dân khoẻ mạnh

Nội dung trong đây là tài liệu giáo dục sức khỏe và an toàn trong canh tác nông nghiệp
 • English
 • Chinese
 • Vietnamese
 • Home

Kiến thức cơ bản trong quản lý an toàn sức khỏe

 • Các yếu tố nguy hiểm và các tai nạn trong nông nghiệp
 • Nội dung cơ bản Khái quát chung về quản lí an toàn tác nghiệp
 • Quản lí an toàn tác nghiệp theo từng yếu tố nguy hiểm

Bảng hiệu xử trí khẩn cấp trong tai nạn canh tác nông nghiệp và bảng hiệu an toàn

 • Tìm hiểu về bảng hiệu an toàn
 • Lập và quản lý bảng hiệu an toàn
 • Tìm hiểu về xử trí khẩn cấpt
 • Hồi sức tim phổi
 • Tắc nghẽn khí quản
 • Tai biến mạch máu
 • Nhồi máu cơ tim
 • Tổn thương do tai nạn nông nghiệp
 • Tổn thương do ngộ độc
 • Tổn thương do môi trường